SNUF vitaal

De trap naar een gezond leven

Gewichtsconsulent

Kosten lange traject Individueel

  • € 275,- dit is inclusief het werkboek

Kosten korte traject

  • € 175,- exclusief werkboek à € 25,-

Groepscursus

  • in overleg minimaal 4 persoon

Prijs per consult

  • € 57.50 voor 1 uur
  • € 30.- voor ½ uur

Werkboek “ik mag alles eten”

  • € 25.-

Weegmoment

  • € 12.-Stresscounselor

Prijs per consult

  • € 65,- voor 1 uur


Alle bedragen zijn incl. BTW

Bedragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL 35 RABO 0378336770 t.a.v. E.C.M. Aarts.

Het bedrag dient voor aanvang van het traject te zijn voldaan.

Los consult dient contant betaald te worden.

Algemene voorwaarden

Vergoeding door zorgverzekeraars